Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies liberalisatie EG-luchtvaart

Advies liberalisatie EG-luchtvaart

Adviesnr. 1990/09 - 1 juni 1990

Het accent ligt op de toepassing van de mededingingsregels en de verlening van externe bevoegdheden aan de Europese Commissie.

Download:Volledig advies (947 kB)

In het kort een beeld van de ontwikkeling van het beleid en van eerdere adviezen van de commissie.
Verder samenvatting van de jongste voorstellen van de Europese Commissie, algemene beoordeling van voorstellen en beoordeling op onderdelen. (openstelling markt, tarieven, toegang en capaciteit, mededinging, vracht en charters)