Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1990 | Advies positieve actieprogramma’s

Advies positieve actieprogramma’s

Adviesnr. 1990/03 - 19 januari 1990

Het aantal vrouwen dat arbeid verricht c.q. wil verrichten, neemt toe. Dit past in het streven de deelname te bevorderen en sluit aan bij de problematiek van schaarste op de arbeidsmarkt.

Download:Volledig advies (1127 kB)

Er worden voorstellen gedaan met betrekking tot de wijze waarop de overheid het hanteren van positieve actieprogramma’s door arbeidsorganisaties verder kan stimuleren.