Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Aanvullend advies wijziging enquêterecht

Aanvullend advies wijziging enquêterecht

Adviesnr. 1989/21 - 17 november 1989

Wat is de draagwijdte van de artt. 346b en 347b van boek 2 BW en het horen van getuigen in de loop van de procedure?

Download:Volledig advies (289 kB)

Een vakorganisatie moet de bevoegdheid krijgen de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam te verzoeken een enquête in te stellen naar het beleid van concerngenoten van de rechtspersoon, in wier ondernemingen de personen werkzaam zijn en die lid zijn van die vakorganisaties.
Het advies gaat in op de draagwijdte van de artikelen 346 en 347 onder b, Boek 2 BW in concernverhoudingen en het horen van getuigen in de loop van enquêteprocedures.