Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies Nationaal Milieubeleidsplan

Advies Nationaal Milieubeleidsplan

Adviesnr. 1989/17 - 15 september 1989

Advies op hoofdlijnen en 5 elementen van het NMP:
- oordeel over conclusies van CPB,
- de wijze waarop met economische onzekerheden wordt omgegaan,
- de strategie van het NMP,
- de verdeling van de kosten over diverse doelgroepen
- en de afwenteling van hoge milieukosten via prijzen en lonen.

Download:Volledig advies (894 kB)

De raad is unaniem van mening dat gedragsverandering van burgers en bedrijven essentieel is voor het slagen van het milieubeleid. Het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) besteedt daaraan te weinig aandacht. De gedragsverandering moet worden bewerkstelligd door consequente toepassing van 'de vervuiler betaalt'. Instrumenten zijn: ge- en verboden, regulerende heffingen en retoursystemen.