Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies eenpersoonsvennootschappen

Advies eenpersoonsvennootschappen

Adviesnr. 1989/14 - 16 juni 1989

De eenpersoonsvennootschap (EPV) zal aan een aantal beperkingen onderworpen worden. Die kunnen gevolgen hebben voor het mkb en groepsstructuren. Advies over de wenselijkheid van het EG-richtlijnvoorstel.

Download:Volledig advies (658 kB)

De raad is het op praktisch elk onderdeel van het voorstel oneens met de EG.