Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies inzake het voorstel van wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen

Advies inzake het voorstel van wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen

2 juni 1989

De richtlijn beoogt de doorzichtigheid van het effectenverkeer te bevorderen. Er wordt dan een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een geïntegreerde Europese kapitaalmarkt.

Download:Volledig advies (286 kB)

De commissie Harmonisatie Vennootschapsrecht is het eens met de considerans van het wetsontwerp, te weten het bevorderen van een doorzichtige prijsvorming op de effectenbeurs. Wat betreft het tweede doel van het wetsontwerp, het voorkomen van een sluipende overval of onvriendelijk bod, vindt de commissie dat dit doel uitdrukkelijk in de wet moet worden vermeld.