Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies volkshuisvesting

Advies volkshuisvesting

Adviesnr. 1989/04 - 17 februari 1989

Beperking tot de hoofdthema’s en commentaar op beleidsrichting die in de ontwerpnota 'Volkshuisvesting' wordt geschetst.

Download:Volledig advies (1117 kB)

De raad bepleit evenwichtige vermindering van de financiële overheidsbemoeienis met huren en kopen. Er zijn geen sociaal-economische redenen om het kopen te bevoordelen boven het huren.