Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies emancipatie als sociaal-economische doelstelling

Advies emancipatie als sociaal-economische doelstelling

Adviesnr. 1989/02 - 20 januari 1989

Het is zinvol het facet van de emancipatie op te nemen in de doelstellingen van sociaal-economisch beleid.
Vooral op het terrein van arbeid en inkomen. Subdoelstellingen zijn:
gelijke toegang m/v tot beloning, doorbreken van maatschappelijke ongelijkheid en scheiding.

Download:Volledig advies (337 kB)

Bij de vijf traditionele doelstellingen van sociaal- economisch beleid dient rekening te worden gehouden met het emancipatie-aspect, een doelstelling van 'hogere orde'. De raad acht het verwarrend om emancipatie op te voeren als een zelfstandige zesde doelstelling naast (en op één lijn met) de overige doelstellingen.