Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1988 | Advies wijziging enquêterecht

Advies wijziging enquêterecht

Adviesnr. 1988/14 - 21 oktober 1988

Advies over 120 specifieke punten (in bijlage), over voorgestane beperking van wetgeving en het kostenaspect van voorgestelde wettelijke regelingen.

Download:Volledig advies (2229 kB)

Het recht van enquête, zoals dat geldt voor NV's, BV's, coöperatieve verenigingen en onderlinge waarborgmaatschappijen moet niet worden uitgebreid tot alle ondernemingen. Die zijn hetzij ongeëigend (V.O.F) of behoren tot een categorie waarvan geen belanghebbenden zijn aan te wijzen die zo'n recht nodig zouden hebben. Ook de grensoverschijdende fusie dient buiten de regeling te blijven. Een deel van de raad, werkgevers en één kroonlid, is tegen de toekenning van het enquêterecht aan verenigingen en stichtingen met werknemers.