Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1988 | Advies EG-harmonisatie motorrijtuigenbelastingen en tolgelden bedrijfsvoertuigen

Advies EG-harmonisatie motorrijtuigenbelastingen en tolgelden bedrijfsvoertuigen

10 juni 1988

Hoofdzaken zijn de beleidsvoornemens inzake een geheel ander heffingsysteem bij motorrijtuigenbelastingen en een standpuntbepaling bij tolgelden.

Download:Volledig advies (457 kB)

De commissie Vervoersvraagstukken staat afwijzend tegenover het EG-voorstel; het is onvoldoende onderbouwd en onduidelijk over het 'territorialiteitsbeginsel'. Volgens de commissie is de maatregel niet noodzakelijk en ook niet wenselijk. Er zijn tussen de lidstaten niet zodanige verschillen in concurrentieverhouding dat van verstoring kan worden gesproken.