Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1988 | Advies gelijktijdige OR-verkiezingen

Advies gelijktijdige OR-verkiezingen

Adviesnr. 1988/08 - 27 mei 1988

Voorstel om de verkiezingen landelijk te concentreren binnen een vaste periode. Verder de zittingsduur te bepalen op twee of vier jaar.

Download:Volledig advies (234 kB)

Een deel van de raad is het eens met het voorstel de verkiezingen voor OR'en in een bepaalde periode landelijk te laten houden. Een ander deel zegt geen berichten te hebben gehad dat de huidige gang van zaken problemen geeft.