Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1988 | Advies aanpassingssystematiek minimumloon en sociale uitkeringen

Advies aanpassingssystematiek minimumloon en sociale uitkeringen

Adviesnr. 1988/03 - 18 maart 1988

Analyse van enkele economische effecten van de toepassing van de WAM. Wat zijn alternatieve systemen voor automatische aanpassing, mogelijkheden tot concretisering en doelstellingen.

Download:Volledig advies (2019 kB)

De raad is het er over eens dat er ernstige bezwaren kleven aan de Wet aanpassingsmechanismen.
De koppeling kan leiden tot verstoring van de loonstructuur en verhoging van belasting- en premiedruk. Werkgevers en twee kroonleden steunen het kabinetsvoorstel in grote lijnen. De overige leden bepleiten een systeem waarin minimumloon en sociale uitkeringen als hoofdregel de lonen volgen. In speciale omstandigheden kan daar dan van worden afgeweken.