Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies informatie werkgelegenheidsstructuur

Advies informatie werkgelegenheidsstructuur

Adviesnr. 1987/16 - 18 september 1987

De raad stelt vast dat ondanks alle voorzieningen en activiteiten er een gebrek is aan effectieve samenwerking en coördinatie.

Download:Volledig advies (583 kB)

Enerzijds is het educatieve veld sterk verkokerd, anderzijds is de arbeidsmarkt sterk gedifferentieerd. De betrokkenheid van sociale partners neemt toe. Een in te stellen Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening (CBA) zou kunnen zorgen voor stroomlijning en coördinatie.