Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies (r)emigratiebestel

Advies (r)emigratiebestel

Adviesnr. 1987/15 - 1 september 1987

Advies van de Emigratiecommissie. De Commissie vindt voortzetting van de remigratieregelingen gewenst.

Download:Volledig advies (639 kB)

De door de regering geformuleerde uitgangspunten voor dit beleid mogen niet door bezuinigingen of privatisering worden aangetast. Het is mogelijk de doelmatigheid van de uitvoerende instanties te verhogen. Het remigratiebeleid moet complementair zijn aan het minderhedenbeleid en moet samenhangen met het totale migratiebeleid. Zie ook 1985/12, Advies emigratiebeleid.