Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies basisvorming voortgezet onderwijs

Advies basisvorming voortgezet onderwijs

Adviesnr. 1987/08 - 24 april 1987

De raad gaat in dit advies uitsluitend in op de inhoud van het onderwijsaanbod in de eerste fase van het voortgezet onderwijs.

Download:Volledig advies (1300 kB)

De raad betreurt het dat een financieel schema ontbreekt bij het concept-wetsvoorstel en dat er geen richting gegeven wordt waarin de scholen zich zouden moeten ontwikkelen.
De raad onderschrijft in beginsel de uitgangspunten van de voorstellen voor invoering van de basisvorming. De uitvoering wordt echter niet in alle opzichten in overeenstemming met de gehanteerde uitgangspunten geacht.