Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies pensioenbesparingen

Advies pensioenbesparingen

Adviesnr. 1987/12 - 26 juni 1987

Men kan niet spreken van overschotten bij pensioenfondsen, aldus de raad. Er is wel sprake van overrente, maar het is mogelijk dat in de toekomst de rente gaat dalen en dat de loon- en prijsinflatie gaat toenemen.

Download:Volledig advies (1604 kB)

Bovendien worden de pensioenregelingen veelvuldig aangepast en verbeterd, wat ook geld kost.
Dit soort verplichtingen wordt aangegaan voor een lange periode en het is verstandig dat de conjunctuur geen invloed heeft op de premievaststelling. Zowel bedrijfseconomisch als vanuit het oogpunt van een stabiele pensioenfinanciering is een gelijkmatig premieverloop gewenst. Een risicoreserve is gewenst, opdat bij calamiteiten de betaling van pensioenen niet in gevaar komt. De raad verwijst voorts naar advies 1985/27, Tekorten en schuld van de publieke sector.