Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies begrotingsbeleid EG

Advies begrotingsbeleid EG

Adviesnr. 1987/11 - 12 mei 1987

Advies van de Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA). 

Download:Volledig advies (654 kB)

Ingevolge het Verdrag van Rome en de Europese Akte van februari 1986 zal een begrotingsbeleid moeten worden gevoerd dat voldoet aan vijf voorwaarden:
- Zorgvuldiger beheer.
- Evenwichtiger begrotingsbeleid.
- Terugdringing landbouwgarantieuitgaven.
- Versterking en uitbreiding van communautaire beleidsvoering.
- Structurele regeling van de budgettaire onevenwichtigheden.