Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies UNCTAD VII

Advies UNCTAD VII

22 mei 1987

De Commissie Internationaal Sociaal Economische Aangelegenheden (ISEA) doet in dit advies weinig concrete beleidsaanbevelingen, maar heeft een analytisch advies geschreven.

Download:Volledig advies (820 kB)

De commissie pleit voor voldoende ruimte voor decentrale initiatieven in de ontwikkelingslanden, met bijzonder aandacht voor zelforganisatie van ondernemers, werknemers en boeren.