Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies beheersstructuur gezondheidszorg

Advies beheersstructuur gezondheidszorg

Adviesnr. 1987/07 - 24 april 1987

De raad meent dat financiering en planning van de gezondheidszorg in één hand moeten komen (regiogewijs).

Download:Volledig advies (777 kB)

De bestaande beheersstructuur schiet tekort omdat ingebouwde elementen van kostenbeheersing eigenlijk ontbreken.
De ziekenfondsen hebben bijvoorbeeld een contracteerplicht. Een ziektekostenverzekeringsraad met een toezichthoudende en adviserende rol moet in de plaats komen van de Ziekenfondsraad en het 'Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg' en moet tripartite zijn samengesteld.