Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies grensoverschrijdende fusies

Advies grensoverschrijdende fusies

Adviesnr. 1987/02 - 16 januari 1987

De Europese Gemeenschap stelt voor een regeling te treffen voor grensoverschrijdende fusies.

Download:Volledig advies (651 kB)

De regeling dient ter versterking van het concurrerend vermogen in de EG en moet als aanvulling dienen op de nationale regelgevingen met betrekking tot fusies. De raad voert een aantal praktische gronden aan voor invoering van een internationale regeling.