Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1986 | Advies wijziging winkelsluitingswet

Advies wijziging winkelsluitingswet

Adviesnr. 1986/11 - 20 juni 1986

De wet heeft verschillende keren sterke wijzigingen ondergaan.
Gestreefd wordt naar ruimere zeggenschap en verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Doel blijft het bevorderen van rusttijd en het scheppen van gelijke concurrentievoorwaarden.

Download:Volledig advies (1221 kB)

De raad concludeert dat het niet mogelijk is iedereen tevreden te stellen en is verdeeld over zaken als avondwinkels, mogelijkheden voor gemeenten om voor plaatselijke (bijv. toeristische) omstandigheden afwijkende verordeningen uit te vaardigen, etc.