Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1986 | Adviezen WWV en WSW

Adviezen WWV en WSW

Adviesnr. 1986/05 - 21 mei 1986

Aanvullend advies over: 
-  de WWV,
- het bieden van rechtsbescherming bij WWV en WSW,
- arbeidsvoorwaardenbeleid sociale werkvoorziening,
- en medezeggenschap sociale werkvoorziening.

Download:Volledig advies (4668 kB)

Belanghebbenden kunnen weinig ondernemen ingeval van het uitblijven van beslissingen van de gemeenten met betrekking tot de WWV en de WSW.
Dit tekort aan rechtsbescherming dient in het belang van de burger te worden aangevuld. De commissie stemt ermee in dat met ingang van 1986 een zogenaamd ruimtemodel gaat gelden, op basis waarvan in beginsel vrije onderhandelingen mogelijk worden over de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de sociale werkvoorziening. De overheid stelt daarbij de financiële kaders.
De commissie kan akkoord gaan met wijziging van art. 36 WWV, mits dit tijdelijk zal zijn. Doel van de wijziging is om de gemeenten als uitvoerders van de WWV, beter te laten inspelen op de behoeften van werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Gemeentebesturen kunnen voorzieningen treffen tot behoud, herstel of bevordering van hun arbeidsgeschiktheid en die gericht zijn op herintreding in het arbeidsleven. Er is echter nog onvoldoende zicht op de te verwachten situatie bij invoering van de nWW. Daarom bepleit de commissie een werkingsperiode van de wijziging van bijvoorbeeld vier jaar. De medezeggenschap voor WSW'ers moet worden verbeterd, aldus de commissie. De bestaande regeling is gebaseerd op de Wet OR uit 1971, terwijl zich sindsdien verschillende ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap hebben voorgedaan, waaronder de ingrijpende wijziging van de wet in 1979.