Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Rapport tekorten en schuld van de publieke sector

Rapport tekorten en schuld van de publieke sector

Adviesnr. 1985/27: 11 december 1985 (Commissie Economische Deskundigen)

Hoe zit het met het financieringstekort?
Het begrotingskader heeft niet alleen een macro-economische functie, maar ook een politiek-bestuurlijke. Bij formulering van het tekort zal ook rekening moeten worden gehouden met het beheersbaarheidaspect.

Download:Volledig rapport (1350 kB)

- overzicht van het gevoerde begrotingsbeleid,
- bepaling van financieringstekort en staatsschuld,
- en welke begrotingsnormering in de toekomst zal moeten worden gehanteerd.