Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies beroepseducatie voor volwassenen

Advies beroepseducatie voor volwassenen

Adviesnr. 1985/25 - 15 november 1985

De Raad gaat in op de bestuurlijke structuur.
Kenmerk is de betekenis die toegekend wordt aan de economische, aan het arbeidsbestel gerelateerde-, sociaal-culturele- en politieke invalshoek en het onderscheid tussen overheid, sociale partners en het educatieve veld.

Download:Volledig advies (1658 kB)

Aangezien de concept-beleidsnota die ter beoordeling voorligt, de nadruk legt op het aspect van de bestuurlijke structuur, gaat de raad alleen in op de bestuurlijke structuur van de volwasseneneducatie en niet op onderwijskundige en andere aspecten.