Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies reparatiewetgeving gelijke behandeling

Advies reparatiewetgeving gelijke behandeling

Adviesnr. 1985/20 - 25 oktober 1985 

Omdat de nieuwe wet nog niet van kracht is, is het zinvol bestaande wetten op korte termijn aan te passen.
Voostellen gaan over samenvoegen van de commissie, het verlenen van meer bevoegdheden aan deze commissie, onderscheid, rectificatie en verduidelijking van uitzonderingen.

Download:Volledig advies (1330 kB)

De raad beschouwt de voorgestelde Reparatiewet als niet meer dan een overgangsmaatregel.
Invoering van een Algemene Wet Gelijke Behandeling blijft nodig. De Reparatiewet voorziet niet in alle gebreken en lacunes van de bestaande wetgeving.
De Wet Gelijk Loon blijft buiten beschouwing wat een belangrijk bezwaar is volgens de Raad.