Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies deregulering Wet assurantiebemiddeling

Advies deregulering Wet assurantiebemiddeling

Adviesnr. 1985/13 - 1 juli 1985

Aan de orde komen het registersysteem met bijbehorende vakbekwaamheidseisen, de positie van loondienstagenten en het beloningsstelsel.

Download:Volledig advies (512 kB)

Deregulering van de Wet assurantiebemiddeling (WAB) zou de kwaliteit van de dienstverlening aantasten, aldus de raad.
De registers A, B en C moeten dan ook worden gehandhaafd. Dit in tegenstelling tot het voorstel-Nicaise om het aantal registers terug te brengen tot één.