Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies harmonisatie technische voorschriften EG

Advies harmonisatie technische voorschriften EG

Adviesnr. 1985/08 - 19 april 1985

Aandacht voor een door de Europese Commissie in een mededeling uiteengezette beleidslijn, de principes van deze aanpak en de te kiezen prioritaire productsectoren die zich hiervoor zouden kunnen lenen.

Download:Volledig advies (537 kB)

De Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA) is het met de Europese Commissie eens dat het dringend noodzakelijk is dat technische voorschriften worden genormaliseerd. Enerzijds zal dit technische handelsbelemmeringen binnen de gemeenschappelijke markt wegnemen, anderzijds worden veiligheid, gezondheid en dergelijke beter beschermd.