Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies ontwerp veiligheidsbesluit restgroepen

Advies ontwerp veiligheidsbesluit restgroepen

Adviesnr. 1985/04 - 19 maart 1985

Het besluit zal van toepassing zijn in die sectoren waarvoor tot dusver concrete voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden ontbraken. Opmerkingen, kanttekeningen en (artikelsgewijs) commentaar op ontwerp-artikelen.

Download:Volledig advies (1048 kB)

Het in te voeren 'Restgroepenbesluit' zal gelden voor arbeid in kantoren, winkels, pakhuizen, zieken- en bejaardeninrichtingen en horecabedrijven. Tevens in beginsel voor arbeid in overheidsgebouwen (als dat binnen de werkingssfeer van de Arbeidsomstandighedenwet wordt gebracht). De commissie geeft artikelsgewijs commentaar alsmede fundamentele opmerkingen ten aanzien van het besluit, de te geringe toelichting en het ontbreken van een duidelijke lijn in de systematiek van de veiligheidsbesluiten in onderling verband. Ook moet er goede en tijdige voorlichting worden geboden.