Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies inkomensvorming vrije beroepen

Advies inkomensvorming vrije beroepen

Adviesnr. 1985/02 - 15 februari 1985

Het gaat om de noodzaak en vormgeving van een inkomensbeleid voor vrije beroepen.

Download:Volledig advies (1758 kB)

Volgens de raad mag de overheid géén inkomensbeleid voeren waar de markt voor de vrije-beroepsbeoefenaren redelijk functioneert (advocaten, accountants, architecten, stedebouwkundigen en raadgevende ingenieurs). Waar de markt gebrekkig werkt zijn reeds bestaande mogelijkheden ter verbetering voorhanden. In het geval van notarissen denkt de raad daarbij bijvoorbeeld aan het wegnemen van vestigingsbeperkingen; eventueel de notarissen in de overheidsdienst opnemen.
Voor de medische vrije beroepen kan een (aangescherpt) budgetbeleid worden ingesteld. In laatste instantie kan tijdelijk een direct inkomensbeleid worden gevoerd. Dit moet echter samengaan met maatregelen tot opheffing van de gebrekkige marktwerking en/of een budgetbeleid. Van een gebrekkige werking van de markt kan pas worden gesproken als een aantal daarvoor geldende criteria tegelijk negatief uitvallen. Omdat er slechts in laatste instantie zo'n tijdelijke inkomensbeleid zal worden ingesteld, is er geen behoefte aan een permanent overlegorgaan van de gezamenlijke vrije-beroepsbeoefenaren en de overheid.