Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies wijziging Vestigingswet Bedrijven en Drank- en Horecawet

Advies wijziging Vestigingswet Bedrijven en Drank- en Horecawet

Adviesnr. 1984/22 - 21 december 1984

De staatssecretaris stelt voor om de kredietwaardigheidseis te laten vervallen. Een deel van de raad gaat hiermee akkoord.

Download:Volledig advies (261 kB)

Er moeten dan wel zwaardere eisen gesteld worden aan handels- en vakkennis.
Het overige deel vindt dat de kredietwaardigheidseis helpt om te voorkomen dat onverantwoorde vestigingen plaatshebben.