Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies voorgenomen intrekking Bedrijfsvergunningenwet 1954

Advies voorgenomen intrekking Bedrijfsvergunningenwet 1954

Adviesnr. 1984/21 - 9 november 1984

Advies van de Commissie Adviezen Bedrijfsvergunningenwet. De Commissie is niet overtuigd door de bezwaren die het kabinet tegen deze wet naar voren brengt.

Download:Volledig advies (576 kB)

Dit in het kader van de zogenaamde dereguleringsoperatie.
De commissie acht de wet onder meer onmisbaar als instrument van economische politiek en het blijkt dat het bedrijfsleven zelf de wet niet als belemmerende regelgeving ervaart.
Aanleiding tot de adviesaanvraag waren de overwegingen van de Werkgroep Nicaise, op grond van de in het tussenbericht van de commissie Geelhoed geformuleerde toetsingscriteria (Tweede Kamer, 17.931, nr. 3).