Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies inzake maatregelen met betrekking tot minimumloon en sociale uitkeringen voor 1985

Advies inzake maatregelen met betrekking tot minimumloon en sociale uitkeringen voor 1985

Adviesnr. 1984/19 - 5 oktober 1984

Bevat een advies inzake maatregelen minimumloon en sociale uitkeringen voor 1985 en een advies over maatregelen ziekengeld per 1 januari 1985.

Download:Volledig advies (1127 kB)

Het eerste deel is een vervolg van advies 1983/22, waarin de raad zijn opvattingen weergeeft over de 'zelfopgelegde' ombuigingsdoelstelling van het kabinet. Wederom is een deel van de raad het eens met het achterwege laten van indexaanpassingen van minimumloon en sociale uitkeringen.
Het tweede deel is een vervolg op advies 1982/01, op grond waarvan de raad thans het ziekengeldvoorstel in samenhang wil behandelen met de overige voor 1 januari 1985 voorgenomen maatregelen. Een zeer groot deel (werkgevers, werknemers en zeven kroonleden) is tegen verlaging van het ziekengeld tot 75%. Dit plan wijst er volgens hen op dat het kabinet verschil ziet tussen zieke en niet-zieke werknemers. Bovendien doorkruist de maatregel het (collectieve) arbeidsvoorwaardenoverleg.