Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Rapport conjunctuurbeleid in de jaren tachtig

Rapport conjunctuurbeleid in de jaren tachtig

Adviesnr. 1984/13 - 6 juni 1984

Rapport van de Commissie Economische Deskundigen.
De Commissie vindt dat de in 1984/1985 voorziene wat hogere economische groei (conjuncturele ruimte) moet worden gebruikt voor structureel herstel.

Download:Volledig rapport (1513 kB)

Uitgaande van het gebruikelijk beeld van een conjuncturele opleving valt eind 1985 of begin 1986 een omslag te verwachten.
Om een herhaling te voorkomen van het patroon van de jaren 1977-1983 moet onder meer worden gezorgd voor:
- kleiner financieringstekort,
- voortgezette gematigde loonontwikkeling,
- tijdelijk extra materiële overheidsbestedingen
- en het opschorten van enkele lastenverlichtingen tot een conjunctureel betere periode.