Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Advies innovatie en ondernemingsfinanciering

Advies innovatie en ondernemingsfinanciering

Adviesnr. 1984/07 - 13 april 1984

Veel Nederlandse ondernemingen komen niet of nauwelijks aan innovatie toe vanwege te beperkte financiën.

Download:Volledig advies (573 kB)

De raad oppert een aantal overheidsmaatregelen:
- als advisering en begeleiding bij innovatie,
- maatregelen in de sfeer van financiering en fiscale tegemoetkomingen.
Er wordt even stilgestaan bij de 'Europese innovatieleningen' van de EG.