Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1984 | Commentaar ongewenste intimiteiten op de werkplek

Commentaar ongewenste intimiteiten op de werkplek

Adviesnr. 1984/04 - 13 april 1984

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft advies gevraagd omtrent 'de bestrijding van sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes'.

Download:Volledig commentaar (470 kB)

De raad heeft zich beperkt tot 'harassment' op de werkplek en doet de volgende aanbevelingen:
- voorlichting en scholing,
- het instellen van een klachtenprocedure,
- het aanwijzen van vertrouwenspersonen,
- sociaal beleid en ondernemingsraad.