Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies misleidende prijsvergelijking

Advies misleidende prijsvergelijking

Adviesnr. 1983/28 - 25 november 1983

Er moet een regeling komen ter bevordering van de prijsdoorzichtigheid. Aandacht voor het oordeel van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) over het doel van de voorgestelde regeling, de wenselijke inhoud, overige opmerkingen en samenvattende conclusies.

Download:Volledig advies (904 kB)

Er moet een kaderwet komen om misleidende prijsvergelijking te bestrijden.
Daarmee moet de overheid kunnen optreden tegen misstanden op dit gebied. Niet alleen de consument is hierbij gebaat, maar ook het ordelijk economisch verkeer tussen ondernemers.
De cie verstaat onder 'misleidende prijsvergelijking': het direct of indirect vergelijken van een door de consument te betalen prijs met een hogere prijs waarbij ten onrechte een prijsvoordeel wordt gesuggereerd. Hoe een kaderwet er ook komt uit te zien (publiek- cq civielrechtelijk), de CCA is unaniem van mening dat na verloop van een aantal jaren de effectiviteit ervan moet worden geëvalueerd, zodat kan worden vastgesteld of hij voldoet, dan wel dat een algemeen geldende verbodswetgeving noodzakelijk is.