Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies verstrekkingenpakket wettelijke ziektekostenverzekeringen

Advies verstrekkingenpakket wettelijke ziektekostenverzekeringen

Adviesnr. 1983/30 - 16 december 1983

Advies wordt gevraagd over enkele op korte termijn te realiseren wijzigingen in het stelsel en een eventuele wijziging op lange termijn. Er zijn enige oplossingen opgenomen voor de korte-termijnproblematiek en uitgangspunten en hoofdlijnen voor een mogelijk toekomstig stelsel.

Download:Volledig advies (1428 kB)

De raad meent unaniem, dat men vooruitlopend op een mogelijke herziening van het stelsel van ziektekostenverzekeringen niet moet overgaan tot het schrappen van specifieke onderdelen van het bestaande verstrekkingenpakket van ZFW en AWBZ. Dit is niet de manier om te komen tot de door de regering beoogde pakketverkleining. De raad vindt het voorts unaniem niet mogelijk, een algemeen eigen risico of eigen risico's voor onderdelen van het verstrekkingenpakket in te voeren. Wat de derde mogelijkheid voor verstrekkingenpakket betreft, over het heffen van eigen bijdragen is de raad verdeeld, vóór zijn met name de ondernemersleden.