Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies minimum internationale arbeidsnormen

Advies minimum internationale arbeidsnormen

Adviesnr. 1983/16 - 8 juli 1983

Over de wenselijkheid van het opnemen in internationale overeenkomsten van een bepaling inzake minimum arbeidsnormen.
Aandacht voor de Internationale Arbeidsorganisatie en hoe gedacht wordt over de aan de orde gestelde problematiek.

Download:Volledig advies (977 kB)

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van de Verenigde Naties verdient grotere waardering voor haar bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling. Dit geldt speciaal voor de bevordering van betere arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden. De ILO dient haar activiteiten onverminderd voort te zetten met zoveel mogelijk steun van de regeringen en sociale partners van de lidstaten.
Als bijlage onder meer een Proeve van een uitwerking van een aantal minimumarbeidsnormen.