Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Interim-advies samenstelling Raden van Commissarissen

Interim-advies samenstelling Raden van Commissarissen

Adviesnr. 1983/10 - 15 april 1983

De vraag is of er een wijziging moet worden gebracht in de benoeming van de leden.

Download:Volledig advies (839 kB)

De raad wil worden ontheven van zijn huidige wettelijke taak om geschillen te behandelen en uitspraken te doen inzake kwesties bij benoeming van commissarissen van structuurvennootschappen. Dit kan ook bij de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof. Het grootste bezwaar is, dat bij kwesties over de benoeming, de bezwaar aantekende partij en de tegenpartij gelijkgezinden hebben binnen de raad en dat deze wordt geroepen tot een onpartijdig oordeel, terwijl de leden van de organisaties juist een 'partijdig' standpunt van hen verwachten.