Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies inzake prijsaanduiding en prijsaanduiding per standaardhoeveelheid (pps) van levensmiddelen

Advies inzake prijsaanduiding en prijsaanduiding per standaardhoeveelheid (pps) van levensmiddelen

Adviesnr. 1983/08 - 24 maart 1983

Concrete voorstellen voor de materiele inhoud van de AMvB voor de prijsaanduiding en die van de pps als uitvoering van de EG-richtllijn.

Download:Volledig advies (1525 kB)

De prijsaanduiding van levensmiddelen zoals voorgeschreven in het 'Besluit Prijsaanduiding Goederen 1980' functioneert goed. Niettemin zou de overheid de bevoegdheid moeten krijgen om regelingen te treffen op het gebied van prijsaanduiding van levensmiddelen per standaardhoeveelheid (bijv. per kg). Dit om prijsdoorzichtigheid voor de consument te bevorderen. Uitzonderingen moeten mogelijk zijn, zoals voor markt- en straathandel. Niet duidelijk is of ook in reclameboodschappen met standaardhoeveelheden moet worden gewerkt. De op te stellen voorschriften dienen ter uitvoering van de EG-richtlijn ter zake.