Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1983 | Advies tweede fase vervolgonderwijs

Advies tweede fase vervolgonderwijs

Adviesnr. 1983/07 - 18 maart 1983

De raad onderschrijft in grote lijnen opzet en inhoud van de tweede fase.
Op onderdelen wordt wijziging van beleidsvoornemens bepleit. Ook aandacht voor volwasseneneducatie en beroepsonderwijs.

Download:Volledig advies (1912 kB)

De raad waardeert opzet en stelsel zoals geschetst in de 'Nota ter voorbereiding van een wet inzake de opzet en inhoud van een nieuw stelsel van vervolgonderwijs' (Staatsuitgeverij 1982). Er is terecht grotere aandacht voor het beroepsonderwijs.
Het is wenselijk dat onderwijskrachten tevens over bedrijfservaring beschikken en dat de sociale partners een duidelijker rol krijgen in de relatie tussen onderwijs en arbeidsproces.