Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Advies TNO-wet/AMvB

Advies TNO-wet/AMvB

Adviesnr. 1982/22 - 17 december 1982

Commentaar op voorontwerpen vanuit de optiek van innovatie in het bedrijfsleven.
Beperking tot die aspecten van herstructurering die voor innovatie van belang zijn. Hoe is met name het externe functioneren en wat zijn de gevolgen van conclusies voor de voorontwerpen?

Download:Volledig advies (1646 kB)

De raad stelt dat TNO zich zoveel mogelijk moet richten op zijn gebruikers en moet vooruitlopen op mogelijke vragen op het gebied van technische innovatie.
De werkzaamheden van TNO moeten niet worden beperkt tot het verrichten van onderzoek. Zij moet ook op eigen initiatief kennis overdragen en wijzen op de toepassingsmoeilijkheden daarvan. Ook vindt de raad het van groot belang dat TNO het bedrijfsleven ondersteuning biedt bij ontwikkelingswerk voor nieuwe producten en productieprocessen.