Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Rapport economische groei en financiering publieke sector

Rapport economische groei en financiering publieke sector

Adviesnr. 1982/21: 1 november 1982 (Commissie Economische Deskundigen)

Aandacht voor de ontwikkeling van de economische groei en de publieke financiën. Verder hoe de jaarlijkse rekening kan worden betaald en hoe die kan worden voorkomen door ombuiging van de huidige rekening.

Download:Volledig rapport (927 kB)

De CED pleit voor een beleid met de volgende componenten:

  • tenminste stabilisatie van de reeële arbeidskosten per werkende; 
  • een selectieve investeringsstimulering; 
  • tenminste stabilisatie van de collectieve-lastendruk; 
  • een relatieve vermindering en herstructurering van de publieke uitgaven; 
  • een terugdringen binnen een redelijke periode van het financieringstekort naar een structureel aanvaardbaar niveau.

Dit algemene beleid moet worden aangevuld met een politiek van gedifferentieerde werktijdverkorting. Men mag geen herstel verwachten binnen een normale kabinetsperiode. Gecoördineerd, vasthoudend en consistent beleid is nodig gedurende een groot aantal jaren.