Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1982 | Interim-advies prijsvorming goederenvervoer over de weg

Interim-advies prijsvorming goederenvervoer over de weg

Adviesnr. 1982/28 - 3 december 1982

Beperking tot de hoofdzaken van het EG-ontwerp.
Het gaat vooral om de gevolgen van het stelsel van prijsvorming voor de Nederlandse positie. En met name de kwetsbare concurrentiepositie.

Download:Volledig advies (790 kB)

Aandacht voor tariefregelingen, referentietarieven en minimumtarieven van goederenvervoer.