Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1981 | Advies consumptiebeleid

Advies consumptiebeleid

Adviesnr. 1981/18 - 18 december 1981

Beperking tot enkele hoofdlijnen van de nota consumptiebeleid.

Download:Volledig advies (1456 kB)

1. Inleiding
2. Doelstellingen en karakter van het consumptiebeleid
3. Organisatorische voorwaarden voor het voeren van een doeltreffend consumptiebeleid
4. Het scheppen van een adequate basis voor het consumptiebeleid via onderzoek
5. De inspraak en vertegenwoordiging van de consument
6. Consument en overheidsaanbod van goederen en diensten
7. Samenvatting