Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1981 | Advies over de bedrijfscommissies bedoeld in de WOR

Advies over de bedrijfscommissies bedoeld in de WOR

Adviesnr. 1981/12 - 18 september 1981

In de Memorie van Toelichting op de begroting van het departement van Sociale Zaken voor het jaar 1979, is de noodzaak gesteld van een herbezinning op de structuur, het functioneren en de financiering van de meer dan zeventig bedrijfscommissies, bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden.

Download:Volledig advies (781 kB)

De raad is hier en daar verdeeld wat betreft betere financiering.
Verder suggereert hij een Gemeenschappelijk Secretariaat, afzien van repressief toezicht van bedrijfscommissies op ondernemingsraden en voorkoming van patstellingen in bedrijfscommissies door beroep op de minister van Sociale Zaken, iets dat niet vaak nodig zal zijn.