Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1981 | Advies naleving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Advies naleving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Adviesnr. 1981/10 - 19 juni 1981

Gegevens van de Loontechnische Dienst bieden weinig houvast, ze zijn niet recent en niet van jaar tot jaar vergelijkbaar.
Het ene jaar wordt die tak onderzocht, het volgend jaar een andere.

Download:Volledig advies (584 kB)

Als maatregelen ter bevordering van de naleving van de WML noemt de raad:
Voorlichting;
Onderzoeken van de LTD verkorting van de civielrechtelijke procedures;
Verstrekking loonstrookje;
Inschakeling OR;
Inschakeling van een bemiddelingscommissie;
Overneming van het instellen van de vordering door de overheid;
Opnemen van een strafsanctie,

Ten slotte staat de raad stil bij de mogelijkheid van groepsacties. Bij de uitwerking van één en ander treedt verdeeldheid aan het licht naar werknemers/ werkgevers.