Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1981 | Interim-advies structuur kinderbijslag (leeftijdsafhankelijke kinderbijslag)

Interim-advies structuur kinderbijslag (leeftijdsafhankelijke kinderbijslag)

Adviesnr. 1981/06 - 7 april 1981

De commissie kan zich verenigen met het voorstel om een differentiatie naar leeftijd van het kind in te voeren, maar erkent dat het niet mogelijk is vast te stellen op welke leeftijd de kosten van het kind (plotseling) stijgen.

Download:Volledig advies (1403 kB)

Een voorstel is drie groepen te waarderen in de volgende verhouding:
0 t/m 5 jaar = 70 punten,
6 t/m 11 jaar = 100 punten,
11 t/m 17 jaar = 130 punten.

Daarmee kan de commissie het wel eens zijn. De overgangsproblematiek wordt uitgewerkt.
Ten slotte een literatuuroverzicht.