Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Advies instelling Pensioenkamer

Advies instelling Pensioenkamer

Adviesnr. 1980/22 - 21 november 1980

De raad is met de Stichting van de Arbeid van mening dat het nuttig is om vooruitlopend op de totstandkoming van de 'Pensioenwet Werknemers', op korte termijn over te gaan tot de instelling van een Pensioenkamer.

Download:Volledig advies (675 kB)

Het is gewenst dat door een centrale instantie op basis van een wet, de voorbereidingen worden getroffen, die nodig zijn om de Pensioenwet Werknemers snel en efficiënt in werking te laten treden, als hij eenmaal door het parlement is aangenomen.
In de voorbereidende fase zou deze kamer tijdelijk bij de raad moeten worden ondergebracht (kostenbesparing).
Het is immers de bedoeling dat de kamer na totstandkomen van de wet buiten de Randstad wordt gevestigd.