Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Advies voorontwerpen van Wet voor vervoer over zee

Advies voorontwerpen van Wet voor vervoer over zee

Adviesnr. 1980/16 - 29 augustus 1980

Advies van de Commissie voor Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden.

Download:Volledig advies (2759 kB)

Het gaat om het verwerken in de Nederlandse wetgeving van de VN-gedragscode voor lijnvaartconferences, met inachtneming van een viertal reserves, genoemd in de EEG- Verordening 954/79.
Na de constatering van een terugval en kwetsbaarheid van Nederland als vrachtvaarders, ontrafelt de commissie het voorontwerp en de daaraan ten grondslag liggende internationale documenten.
De commissie is het wel eens met de bedoeling om de ontwikkelingslanden een groter aandeel in de wereldscheepvaart te geven, maar heeft met name moeite met de tweeslachtigheid van het voorontwerp. Het is beter een splitsing te maken in het voorontwerp inzake uitvoering VN-gedragscode en het voorontwerp dat een actief beleid van de overheid op de zeevervoermarkt mogelijk moet maken, ter bestrijding van een voor onze koopvaardij schadelijk beleid van overheden van andere landen op die markt.
Het wetgevend werk op dit gebied in andere (EEG) landen moet in de gaten worden gehouden.